Life is like this loading!

We've to prepare well to perform better

Back
GK Quick Revision (ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ) -ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ. ಯು -ಉಜ್ವಲ ಅಕಾಡೆಮಿ
Book nameGK Quick Revision (ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ) -ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ. ಯು -ಉಜ್ವಲ ಅಕಾಡೆಮಿ
Authorಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ. ಯು
Publisherಉಜ್ವಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ
LanguageKannada
Stocks leftOnly 4 items remaining
Description
GK Quick Revision (ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ) -ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ. ಯು 
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪರಿಚಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಖಂಡಗಳ ಪರಿಚಯ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೈಪಿಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ PSI & PC ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ರಚಿಸಲಾದ ಕೈಪಿಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು KAS, SDA, FDA, Group C ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಮನವರಿಕೆಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. 
ಉಜ್ವಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ 
Number of pages251
Price₹200.00 (₹250.00) 20% off