Life is like this loading!

We've to prepare well to perform better

PSI (ಸಿವಿಲ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ
Author: Rukmini Krushna Ganiger | Date:9 ಆಗಸ್ಟ್ 2021
Image not found
- ದಿನಾಂಕ : 10-08-2021 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ PSI (ಸಿವಿಲ್)  ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ (Physical Exam / ET-PST) ಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ  ಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿ ಮತ್ತೆ ಮರು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

** ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

Comments

Raviteja T ಆಗ. 10, 2021, 9:59 ಅಪರಾಹ್ನ
Sukanya U ಆಗ. 16, 2021, 6:26 ಅಪರಾಹ್ನ