Life is like this loading!

We've to prepare well to perform better

Image not found
ADVERTISEMENT
Image not found
ADVERTISEMENT
Image not found
Covid 19
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 2020 ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳು ಪ್ರಕಟ
Author: Surekha Halli | Date:28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020
Image not found
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ದಿನಾಂಕ : 11-10-2020 ರಂದು ನಡೆಸಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ 'ಎ' ವೃಂದದ ಒಟ್ಟು 24 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ : 28-09-2020 ರಿಂದ ಡೌನಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 

* ಪೂರ್ವಭಾವಿಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒ.ಎಮ್.ಆರ್. ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

 

Comments

Sangamesh N H Sangamesh N H ಸೆಪ್ಟೆ. 28, 2020, 12:39 ಅಪರಾಹ್ನ
Appayya Mantur ಅಕ್ಟೋ. 1, 2020, 5:06 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ
Image not found