Life is like this loading!

We've to prepare well to perform better

Image not found
ADVERTISEMENT
Image not found
ADVERTISEMENT
Image not found
Covid 19
ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಕೃತ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು ಪ್ರಕಟ
Author: Basavaraj Halli | Date:23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020
Image not found
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆದ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಓಎಂಆರ್ ಹಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

 

Comments

Kiran Kumar ಸೆಪ್ಟೆ. 23, 2020, 8:53 ಅಪರಾಹ್ನ
Prasannakumara Halli ಸೆಪ್ಟೆ. 24, 2020, 3:32 ಅಪರಾಹ್ನ
Ravi Ardhavoor ಸೆಪ್ಟೆ. 24, 2020, 8:15 ಅಪರಾಹ್ನ
Mallikarjun Kadalagi ಸೆಪ್ಟೆ. 27, 2020, 5:40 ಅಪರಾಹ್ನ
Image not found