Life is like this loading!

We've to prepare well to perform better

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ರಿಸರ್ವ್ ಕಾನ್ಸ್-ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು
| Date:5 ಜನವರಿ 2019
Image not found
ದಿನಾಂಕ 08-04-2018 ರಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ರಿಸರ್ವ್ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಪರಿಕ್ಷೆಯಾ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

Comments