Life is like this loading!

We've to prepare well to perform better

Back
ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿ - ರುಕ್ಮಿಣಿ M V
14% off
Book nameಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿ - ರುಕ್ಮಿಣಿ M V
Authorರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಂ.ವಿ.
PublisherRukmini M V
LanguageKannada
Stocks leftOnly 3 items remaining
Descriptionಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ 6 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಪುಸ್ತಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಯು ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕವಿದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ KAS FDA SDA PDO PSI PC TET ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Number of pages436
Price₹ 399 (₹ 460)
Delivery/Postal Charges₹ 40
Total Price₹ 439
Recent reviews

Pratap U R

10 ಆಗಸ್ಟ್ 2021