Life is like this loading!

We've to prepare well to perform better

Back
ಸಮಗ್ರ ಹೊಸಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ - ಅರಳಗುಪ್ಪಿ
20% off
Book nameಸಮಗ್ರ ಹೊಸಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ - ಅರಳಗುಪ್ಪಿ
Authorವಾಯ್ ಎಸ್ ಅರಳಗುಪ್ಪಿ
Publisherಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ
LanguageKannada
Stocks leftOnly 5 items remaining
Descriptionಸಮಗ್ರ ಹೊಸಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೈ.ಎಸ್.ಅರಳಿಗುಪ್ಪಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದು ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಈಗಿನ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಾಸ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿರುವದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷಾಭಾಸ್ಯ, ಛಂದಸ್ಸು, ಅಲಂಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಉಪಯುಕತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ
Number of pages218
Price₹ 105 (₹ 130)
Delivery/Postal Charges₹ 35
Total Price₹ 140
Recent reviews

Rafee Q

17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020