Life is like this loading!

We've to prepare well to perform better

Back
ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 04

* ಸೂಚನೆಗಳು : 

- ಒಟ್ಟು 49 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗು 49 ಅಂಕಗಳು 
- ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು 
- ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಆದರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
- ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉತ್ತರನೀಡಲು 35 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ 5 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜೇತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವದು.
- ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಕ್ವಿಜ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. 
- ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ
- ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 
 
ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪುಸ್ತಕ : GK 360 ಯಶಸ್ಸಿನ ಮುನ್ನುಡಿ - ನಿಂಗಪ್ಪ ಎ ಎಚ್ 

 
ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪುಸ್ತಕ : ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - ನಿಂಗಪ್ಪ ಎ ಎಚ್ 
 
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕರಾದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಎ ಎಚ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೂ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವದು. (ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರಾದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಎ ಎಚ್ ಇವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ)
- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಬಹುಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗುವದು.  
 

Start Quiz