Life is like this loading!

We've to prepare well to perform better

ADVERTISEMENT
Image not found
ADVERTISEMENT
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ (APC) ಹುದ್ದೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ
Author: Basavaraj Halli | Date:16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020
Image not found
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ 50 ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟೆಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಎರಡನೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Comments

Santhu Santhu ಅಕ್ಟೋ. 16, 2020, 2:37 ಅಪರಾಹ್ನ
Santhu Santhu ಅಕ್ಟೋ. 16, 2020, 3:02 ಅಪರಾಹ್ನ
Santhu Santhu ಅಕ್ಟೋ. 16, 2020, 3:02 ಅಪರಾಹ್ನ
Dhanshekar Jm ಅಕ್ಟೋ. 16, 2020, 6:54 ಅಪರಾಹ್ನ
ADVERTISEMENT
Image not found
ADVERTISEMENT