Life is like this loading!

We've to prepare well to perform better

Image not found
Covid 19
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ(KPSC) ದಿಂದ FDA ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ
Author: Basavaraj Halli | Date:2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020
Image not found
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ದಿನಾಂಕ 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2019 ರಂದು ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಲಘು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ 219 ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ 50 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್ ನ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

Comments

Shrishail Kanni ಡಿಸೆಂ. 2, 2020, 9:46 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ
Shrishail Kanni ಡಿಸೆಂ. 2, 2020, 9:46 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ
Shrishail Kanni ಡಿಸೆಂ. 2, 2020, 9:46 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ
Shrishail Kanni ಡಿಸೆಂ. 2, 2020, 9:46 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ
Shrishail Kanni ಡಿಸೆಂ. 2, 2020, 9:46 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ
Shakthivel G ಡಿಸೆಂ. 2, 2020, 9:58 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ
Raghavendra K J ಡಿಸೆಂ. 8, 2020, 11:01 ಅಪರಾಹ್ನ
Raghavendra K J ಡಿಸೆಂ. 8, 2020, 11:02 ಅಪರಾಹ್ನ
Image not found