Life is like this loading!

We've to prepare well to perform better

Image not found
Covid 19
KPSC ಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಾಯಕ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟ
Author: Rajesh Katteppanavar | Date:13 ಜನವರಿ 2021
Image not found
KPSC ಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2018 ರಂದು ಅದಿಸೂಚಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿನ 14 ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ- ಸಹಾಯಕ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ BE, B.Tech, ME, M,Tech ಮತ್ತು M.Sc ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸಿ ಕ್ರೂಢಿಕೃತ ವರ್ಗಿಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:23-08-2018 ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 06-11-2020 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ  ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

- ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಓದಬಹುದು.

Comments

Thakur Ashish ಜನ. 14, 2021, 7:25 ಅಪರಾಹ್ನ
Image not found