Loading..!

Back
Reviews - ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ -ಡಾ. ರಂಗನಾಥ (5.0)
Image not found
Author: ಡಾ. ರಂಗನಾಥ
Publisher: ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶನ
Description: ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕವು ಡಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಕುರಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 2023 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ 9 ನೇ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

Rafee Q

25 ಆಗಸ್ಟ್ 2020