Loading..!

Back
Reviews - ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಜಿ ಎನ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ
Image not found
Author: ಜಿ ಎನ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ
Publisher: ಚೈತ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ
Description: ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಚೈತ್ರ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಜಿಎನ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಐಎಎಸ್ ಕೆಎಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿಎ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಎ ಎಂಎ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ