Loading..!

Back
ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ (ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ) | ಚೈತ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ
Book nameಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ (ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ) | ಚೈತ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ
Authorಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗುತ್ತಿನಕೆರೆ
Publisherಸ್ಪರ್ಧಾ ಚೈತ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ
LanguageKannada
Stocks leftOnly 3 items remaining
Description
ಸ್ಪರ್ಧಾ ಚೈತ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ ಇವರು ಹೊರತಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಪುಸ್ತಕವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ-2 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ-1 ಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
* ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಉತ್ತಮ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿ
Number of pages476
Price₹199.00 (₹225.00) 12% off