Life is like this loading!

We've to prepare well to perform better

Blogs

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿಕೆ ಭಾಗ ೧

ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲವಿರುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣದ contact us ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ …

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (KSRTC) ನಡೆಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಕಟ್ ಆಫ್(Cut-off) ಅಂಕಗಳು

KSRTC Cut off marks 2018 Recruitment:

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ(BMTC) ನಡೆಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಲಾದ ಕಟ್ ಆಫ್(Cut-off) ಅಂಕಗಳು

BMTC Cut off list 2018 recruitment ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ(BMTC)ಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ, ನಿರ್ವಾಹಕ, ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಂ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ …