Life is like this loading!

We've to prepare well to perform better

Back
Reviews - ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ - KMS (4.5)
Image not found
Author: K M Suresh
Publisher: Spardha Vijetha
Description: "ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ" ಪುಸ್ತಕವು ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ K.M.ಸುರೇಶ ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು IAS KAS PDO PSI PC FDA SDA KSET NET ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ತಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತಿಚೀನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. Spardh Vijetha ಸರಣಿಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ.

Vijayabhaskar R

5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

Rafee Q

2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020